geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze - tekst jednolity

Ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2019 poz. 868.

Script logo Script logo