geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Nowe złoże gazu ziemnego w Wielkopolsce

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Orlen i PGNiG na obszarze objętym koncesją Śrem-Jarocin  zakończyło się sukcesem. 

"Mirosław" to nowe złoże gazu ziemnego w Wielkopolsce. Obszar Wielkopolski uznaje się za jeden z najbardziej perspektywicznych pod kątem poszukiwań gazu ziemnego.

 

 

Script logo Script logo