geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Oferta

 • Geologia inżynierska i hydrogeologia

  Badania geologiczno-inżynierskie oraz hydrogeologiczne wykonujemy na podstawie Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Prace geologiczno-inżynierskie przeprowadzamy dla wszelkich obiektów wg życzeń Klienta oraz obligatoryjnie dla obiektów budowlanych II kategorii geotechnicznej w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych oraz dla III kategorii geotechnicznej.

 • Geotechnika

  Firma GEOGRUNT Usługi Geologiczne świadczy usługi w zakresie geotechniki w celu oceny warunków gruntowo-wodnych pod budowę obiektów budowlanych, budynków, hal magazynowych i przemysłowych, hipermarketów i innych obiektów usługowych, dróg i parkingów, farm wiatrowych, słupów i masztów telekomunikacyjnych, domów jednorodzinnych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wszelkich innych obiektów nietypowych.

 • Obsługa geologiczna zakładów górniczych

  Firma GEOGRUNT Usługi Geologiczne specjalizuje się w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż kopalin pospolitych (między innymi: piasków, żwirów, granitu, torfów, surowców ilastych ceramiki budowlanej). Wieloletnie doświadczenie zawodowe gwarantuje najwyżśzą jakość usług. Posiadamy niezbędne uprawnienia geologiczne do dokumentowania złóż kopalin.

 • Geologiczna obsługa budów i farm wiatrowych

  Zajmujemy się całościową obsługą geotechniczną budowy. Przeprowadzamy badania nośności oraz badania zagęszczenia podłoża budowlanego pod posadowienie fundamentów w wykopach, na nasypach, na powierzchni podbudowy dróg i parkingów. Wykonujemy kontrolę zagęszczenia podsypek, zasypek, osypek pod fundamentami. Wykonaliśmy odbiory geotechniczne farm wiatrowych w celu oceny nośności i zagęszczenia pod fundamentami turbin wiatrowych oraz podbudowy drogowej dróg dojazdowych.

 • Oceny zanieczyszczenia gruntu i wody, oceny ryzyka powodziowego

  Niejednokrotnie zakup terenu przemysłowego wiąże się z koniecznością analizy terenu pod kątem zanieczyszczeń po byłych zakładach przemysłowych. Dokładne rozpoznanie interesującej Państwa działki pod kątem zanieczyszczenia związkami chemicznymi gruntu i wody podziemnej gwarantuje brak ukrytych kosztów zakupu terenu.

 • Domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków

  Firma GEOGRUNT Usługi Geologiczne świadczy usługi geotechniczne dla potrzeb posadowienia domów jednorodzinnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Niejednokrotnie domy jednorodzinne budowane są na gruntach słabonośnych, gdzie prawidłowe rozpoznanie podłoża gruntowego decyduje o właściwym i ekonomicznym zaprojektowaniu fundamentów oraz bezpiecznym użytkowaniu domu jednorodzinnego w trakcie jego eksploatacji.

Script logo Script logo