geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Nowe złoża gazu pod Przemyślem

Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG ogłosił odkrycie nowych złóż gazu w na odwiercie Przemyśl–290. Jest to czwarty pod względem wielkości odwiert PGNiG w rejonie. Uzyskano wydatek absolutny gazu podczas przeprowadzonych badań w ilości około 150 m sześc./min. Do końca 2018 roku, w okolicy maja powstać 4 podobne otwory. Odwiert Przemyśl-290 wydobywa gaz z nowego horyzontu gazowego VIII złoża Przemyśl. Złoże to jest eksploatowane od kilkudziesięciu lat Spółka informuje, że pogląd na temat budowy geologicznej rejonu zmieniły zdjęcia sejsmiczne 3D.

(info: SuperBiznes)

Script logo Script logo