geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Uprawnienia geologiczne i górnicze

Uprawnienia geologiczno-inżynierskie Ministerstwa Środowiska nr VII-1486.

Uprawnienia hydrogeologiczne Ministerstwa Środowiska nr V-1600.

Geolog górniczy - uprawnienia geologa górniczego Wyższego Urzędu Górniczego Z-957.

Uprawnienia do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego.

Uprawnienia kierownika ruchu zakładu górniczego - zakłady odkrywkowe i otworowe.

 

Script logo Script logo