geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Uprawnienia geologiczne i górnicze

Uprawnienia geologiczno-inżynierskie Ministerstwa Środowiska nr VII-1486.

Uprawnienia hydrogeologiczne Ministerstwa Środowiska nr V-1600.

Uprawnienia geologa górniczego w:
- zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze (otworowe i odkrywkowe) oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy zmienianej w art. 1;
 
Uprawnienia kierownika ruchu w:
- odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków strzałowych,
- zakładach górniczych wydobywających wody lecznicze, wody termalne i solanki,
- zakładach wykonujących roboty geologiczne bez użycia środków strzałowych na głębokości do 100 m;
 
Uprawnienia kierownika oraz zastępcy kierownika działu geologicznego w zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy zmienianej w art. 1;
 
Uprawnienia w wyższym dozorze ruchu i w dozorze ruchu w specjalności geologicznej w zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy zmienianej w art. 1.

 

Script logo Script logo