geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Odkryto nowe złoża miedzi i srebra

Firma Zielona Góra Copper, otrzymała decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną nowego złoża rud miedzi i srebra "Nowa Sól". Zatwierdzone zasoby złoża szacowane są na 848 mln ton rudy miedzi i srebra, 11 mln ton miedzi oraz 36 tys. ton srebra. Według szacunków ekspertów inwestycja przyniesie ok. 1,3 mld zł rocznie dodatkowych przychodów budżetowych. Jest to jedno z najgłębiej położonych i zidentyfikowanych złóż w kraju. Jednak Polsce daleko do Australii. Australia, jako państwowy właściciel w przeciwieństwie do naszego kraju, nie posiada żadnych udziałów w przedsiębiorstwa górniczych tego kraju. Wszystkie one są prywatne, a część z nich stanowią konsorcja o kapitale międzynarodowym. Australijskie państwo nie chce nawet ich mieć i nikt mu tego nawet nie proponuje. 
Script logo Script logo