geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Nowa mapa geologiczna Księżyca

Naukowcy udostępnili nową mapę geologiczną powierzchni Księżyca. Powstała ze skompilowania danych z czasów z projektu Apollo oraz z najnowszych misji satelitarnych.

Jak wskazują twórcy, mapa po raz pierwszy tak kompleksowo pokazuje geologię całej powierzchni Księżyca. Mapa została sporządzona w skali 1:5000000. Całość powierzchni Srebrnego Globu została odpowiednio poklasyfikowana w sposób ujednolicony.

W celu opracowania nowej mapy wykorzystano dane z sześciu starych map z czasów amerykańskiego projektu Apollo. Stosowane na nich nazwy skał, opisy i wiek był niespójne, na dodatek trzeba je było dostosować do współczesnych zestawów danych z najnowszych misji kosmicznych, które stanowiły kolejne źródło informacji do mapy. Opracowano też zunifikowany opis stratygrafii (warstw skalnych).

Ujednolicona mapa geologiczna Księżyca w rzucie ortograficznym (kliknij w mapę, aby ją powiększyć). Po lewej jest strona Księżyca widoczna z Ziemi, a po prawej przeciwna strona. Źródło: NASA/GSFC/USGS.

Script logo Script logo