geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Badania gruntu, geotechniczne warunki posadowienia w świetle ustawy prawo budowlane

Z dniem 19 września 2020 weszła w życie nowa ustawa prawo budowlane. Ustawa podzieliła projekt budowlany na 3 części. 

Dla dwóch części ustawa wymienia wymagania w zakresie badań gruntu, geotechnicznych warunków posadowienia:

  • projekt architektoniczno-budowlany, który będzie obejmował opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
  • projekt techniczny obejmujący w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (GWPOB).

Nowelizowana ustawa Prawo Budowalne nakłąda obowiązek sporządzenia opinii geotechnicznej w każdym przypadku przewiduje, bez względu na poziom kompleksowości zagadnienia geotechnicznego. Innymi słowy w przypadku każdej inwestycji powstanie projekt architektoniczno-budowlany zawierający opinię geotechniczną (znaną z przepisów dotychczasowych) oraz nowe informacje tzn o o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

 

Script logo Script logo