geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

IV Polski Kongres Geologiczny w związku z plandemią został przeniesiony na 2024 rok

W związku z trwającymi obostrzeniami IV Polski Kongres Geologiczny został przeniesiony na 2024 r. Organizatorzy IVPKG (Oddział Poznański PTG) i Zarząd Główny PTG podjęli powyższą decyzję mając na względzie możliwość pełnego i bezpiecznego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych.

Script logo Script logo