geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

60-ta rocznica odkrycia złóż miedzi na Dolnym Śląsku

Dzisiaj mija 60-ta rocznica odkrycia przez geologa Jana Wyżykowskiego złóż miedzi na Dolnym Śląsku. Stało się to 23 marca 1957 roku. Jan Wyżykowski przywiózł do PIG-u 4 rdzenie z otworu S-1 w okolicach Sieroszowic, w których potwierdzono chalkozyn - siarczek miedzi.

Script logo Script logo