geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Zasoby węgla brunatnego w Polsce i pespektywy ich wykorzystania

Węgiel brunatny jest obok węgla kamiennego jest podstawowym surowcem energetycznym do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Pochodzi z niego około 35% najtańszej
energii elektrycznej. Obecnie energia z węgla brunatnego jest o około 25% tańsza niż energia elektryczna z węgla kamiennego i o ponad połowę od energii elektrycznej z gazu czy
energetyki wiatrowej. Dlatego węgiel brunatny powinien mieć w przyszłości podstawowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Bezpieczeństwo energetyczne Polski wymaga dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię. W naszym kraju rozpoznano ponad 150 złóż i obszarów węglonoœnych. Udokumentowano ponad 24,5 mld Mg zasobów, a w tym 14 mld Mg w złożach pewnych, ponad 60 mld Mg
w zasobach oszacowanych. Natomiast możliwości występowania w obszarach potencjalnie węglonośnych ocenia się na ponad 140 mld Mg. Nasz kraj ma wielkie bogactwo. Tym dzisiaj w pełni niedocenianym bogactwem jest węgiel brunatny.

źródło: https://min-pan.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/11-Kasztelewicz.pdf

Script logo Script logo