geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Oceny zanieczyszczenia gruntu i wody, oceny ryzyka powodziowego

Niejednokrotnie zakup terenu przemysłowego wiąże się z koniecznością analizy terenu pod kątem zanieczyszczeń po byłych zakładach przemysłowych. Dokładne rozpoznanie interesującej Państwa działki pod kątem zanieczyszczenia związkami chemicznymi gruntu i wody podziemnej gwarantuje brak ukrytych kosztów zakupu terenu. Dodatkowe koszty mogą mieć związek z koniecznością poddania rekultywacji skażonego gruntu. W tym celu oferujemy opracowania i ekspertyzy zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych.

Opracowanie oceny stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego wykonaliśmy m.in:

  1. Ocena zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłych zakładów Polfa Kutno w Kutnie
  2. Na terenie Byłych Zakładów Chemicznych Blachownia w Kędzierzynie Koźlu
  3. Na terenie otaczającym obiekty chłodni amoniakalnych Zakładu Elana w Toruniu
  4. Na terenie otaczającym obiekty chłodni amoniakalnych Zakładu Elana w Toruniu
  5. W granicach strefy ochronnej Huty Miedzi "Legnica"
  6. Na terenie byłych Zakładów Polfa Kutno w Kutnie
  7. Ekspertyzy zanieczyszczenia działek pod stacje paliw, na terenach byłych gazowni, działek prywatnych pod zabudowę mieszkaniow

W ramach badań wykonujemy m.in.:

  • oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego,
  • ocena zanieczyszczenia gruntu, gleb i wód podziemnych w zakresie: - substancji ropopochodnych: oleje mineralne i benzyny, - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA, - węglowodorów aromatycznych BTEX, węglowodorów chlorowcopochodnych, - zawartości metali ciężkich, - zawartości azbestu.
Script logo Script logo