geotechnika • odwierty • dokumentacje • badania gruntu • ekspertyzy zanieczyszczeń

Geologiczna obsługa budów i farm wiatrowych

Zajmujemy się całościową obsługą geotechniczną budowy. Przeprowadzamy badania nośności oraz badania zagęszczenia podłoża budowlanego pod posadowienie fundamentów w wykopach, na nasypach, na powierzchni podbudowy dróg i parkingów. Wykonujemy kontrolę zagęszczenia podsypek, zasypek, osypek pod fundamentami.

Wykonaliśmy odbiory geotechniczne farm wiatrowych w celu oceny nośności i zagęszczenia pod fundamentami turbin wiatrowych oraz podbudowy drogowej dróg dojazdowych.

Zakres czynności:

  • obsługa geologiczna budów,
  • badania zagęszczenia podsypek, obsypek, zasypek fundamentów,
  • ocena parametrów geotechnicznych podłoża pod posadowienie obiektów budowlanych, sieci podziemnych i dróg,
  • opinie geotechniczne dla masztów elektrowni wiatrowych,
  • badania geotechniczne w zakresie posadowienie farm wiatrowych, badania pod fundamenty i drogi dojazdowe na terenach farm wiatrowych,
  • wykonanie wierceń i badań geologicznych wymaganych w energetyce wiatrowej.
Script logo Script logo