Wybierz język: PL EN F D
Menu prawe
 • Kontakt

  GEOGRUNT Usługi Geologiczne

  WROCŁAW
  51-151 Wrocław ul. Klaczki 41/2
  tel. kom. + 48 601 664 256
  e-mail: biuro@geogrunt.com


  ODDZIAŁ LUBIN
  59-300 Lubin ul. Wronia 19/16
  tel. kom. +48 601 664 256
  e-mail: biuro@geogrunt.com

  Badanie VSS

   

 • Odwierty geologiczne
  Odwierty geologiczne
 • Wiercenia geotechniczne
  Wiercenia geotechniczne
 • Wiercenia
  Wiercenia

O nas

Usługi geologiczne

 • firma geologiczna GEOGRUNT specjalizuje się w badaniach geologicznych, hydrogeologicznych oraz geotechnicznych. Badamy grunt przeznaczony dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych kubaturowych, liniowych oraz nietypowych, doradzamy w zakresie metod posadowienia, projektujemy odwodnienia wykopów budowlanych za pomocą studni oraz igłofiltrów, obliczamy zasoby wód podziemnych, zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych, dokumentujemy zasoby złóż kruszyw naturalnych,
 • wykonujemy badania gruntu, opinie geotechniczne, dokumentacje podłoża gruntowego, projekty geotechniczne w celu oceny warunków gruntowo-wodnych dla budynków, dróg, masztów telekomunikacyjnych, hipermarketów, innych obiektów przemysłowych i nietypowych,
 • wykonujemy badanie gruntu, kontrolę zagęszczenia gruntu nasypowego i rodzimego sondą dynamiczną SD-10 (DPL) w celu pomiaru stopnia zagęszczenia ID oraz wskaźnika zagęszczenia IS, odwierty geologiczne, wiercenia geologiczne,
 • sprawdzamy nośność podłoża budowlanego i podbudowy płytą statyczną VSS i dynamiczną VD (żaba), w celu określenia modułów odkształcenia,
 • oceniamy stopień zanieczyszczenia gruntów, gleb i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi WWA, węglowodorami aromatycznymi BTEX, metalami ciężkimi, azbestem dla terenów poprzemysłowych oraz działek przeznaczonych na sprzedaż i zakup,
 • wykonujemy operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, pobór wody podziemnej, zrzut ścieków, wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi, światła mostów i przepustów,
 • posiadamy niezbędne uprawnienia geologiczne do wykonywania projektów prac geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich, geologicznych i hydrogeologicznych oraz do kierowania i nadzorowania robotami geologicznymi w terenie, prowadzonymi przez firmy geologiczne, inne usługi geologiczne,